Tin tức

Bộ GTVT đồng ý lùi dạy và thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thêm 1 năm

Bộ GTVT đồng ý lùi dạy và thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thêm 1 năm

Việc học và thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông vừa được Bộ GTVT cho phép lùi thời hạn thêm 1 năm so với quy định trước đó. Đây có lẽ là một tin vui đối với những người đang muốn thi bằng lái xe ô tô. 

Thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015 và Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ vừa được Bộ GTVT ban hành. Thông tư sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/3 tới.

Bộ GTVT đồng ý lùi dạy và thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thêm 1 năm

Các nội dung sửa đổi của Thông tư 01 chủ yếu là vấn đề thời hạn áp dụng học và thi lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Theo như Thông sư sửa đổi thì việc dạy lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng sẽ bắt đầu từ ngày 31/12/2021 (thay vì từ ngày 1/1/2021 như quy định cũ).

Ngoài ra, việc thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng cũng sẽ được lùi lại 1 năm. Tức là thời gian áp dụng việc thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2022 (thay vì từ ngày 1/5/2021 như quy định cũ). 

Vì vậy, những ai đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô vẫn thực hiện thi 3 phần như cũ. Bao gồm: lý thuyết, thi trên sa hình và thi trên đường trường. Tuy nhiên, những ai thi bằng lái sau ngày 1/6/2022 sẽ phải thi thêm phần thi trên phần mềm.

Việc thi bằng lái ô tô từ ngày 1/6/2022 sẽ có 4 phần thi

Quá trình thi bằng lái ô tô sau ngày 1/6/2022 cũng sẽ khó khăn hơn. Cụ thể, sau khi đạt phần thi lý thuyết, người thi sẽ tiếp tục thi trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông; sau khi qua phần thi trên phần mềm tiếp tục thi trên sa trường và đường trường. Những ai không đạt phần thi trước sẽ không được thi các phần thi sau.

Tuy nhiên, những học viên đã đạt phần thi lý thuyết, phần mềm mô phỏng mà thi thực hành lái xe không đạt có thể bảo lưu kết quả trong 1 năm.

Việc sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên tại các cơ sở đào tạo cũng được Bộ GTVT cho phép lùi tới ngày 1/1/2022 theo Thông tư 01/2021. 

vivuxeadmin

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tin tức